1 2 36

Les coses que es poden fer a casa i des de casa són gairebé innumerables, depèn dels gustos i preferències de cadascú. Nosaltres tenim informació que posem a l’abast. En aquest apartat també podeu trobar un tast d’alguns suggeriments en els diferents mesos de l’any.